Странице

среда, 20. децембар 2017.

I-4 prvi zadatak postavljen 19.1.2017. rok za predaju 7.1.2018.


Zadatak postavljen 19.12.2017. 
Rok za predaju 7.1.2018.
Rad poslati na e-mail:  profnikolaskeledzija@gmail.com 


Obavezno pažljivo pročitati ceo tekst, posebno obratiti pažnju na upustvo u III delu.


I deo
Odgovoriti na postavljena pitanja po redu.

1.       Šta se smatra pod pojmom goveđeg mesa a šta pod pojmom junećeg mesa?
2.       Navesti delove prve i druge četvrti kod junećeg mesa?
3.       Izvršiti kategorizaciju junećeg mesa?
4.       Delovi goveđeg filea i gastronomsko rasecanje sa normativima?
5.       Šta se smatra pod pojmom telećeg mesa?
6.       Navesti delove prve i druge četvrti kod telećeg mesa?
7.       Izvršiti kategorizaciju telećeg mesa?
8.       Napisati formulu za izračunavanje Radmana i objasniti šta je radman?
9.       Šta se smatra pod pojmom jagnjećeg mesa a šta pod pojmom ovčijeg mesa?
10.   Navesti delove prve i druge četvrti kod jagnjećeg mesa?
11.   Izvršiti kategorizaciju jagnjećeg mesa?
12.   Šta se smatra pod pojmom svinjskog mesa?
13.   Navesti delove prve i druge četvrti kod svinjskog mesa?
14.   Izvršiti kategorizaciju svinjskog mesa?

II deo
Na osnovu vašeg rednog broja u dnevniku dat vam je deo mesa o kom treba da napišete gde se nalazi koje je kategorije i kako se odvaja. Za dobijeni deo mesa napisati tri recepta po izboru sa normativom za 10 osoba i načinom pripreme.


15.    
Redni broj
u dnevniku
Deo mesa
 1.
Juneći vrat
 2.
Juneća plećka
 3.
Rozbratna
 4.
Ramstek
 5.
Goveđi - juneći file
 6.
Teleći mozak
 7.
Teleći vrat
 8.
File minjon
 9.
Juneća kolenica
 10.
Juneći šol
 11.
Juneće grudi
 12.
Turnedo
 13.
Teleća plećka
 14.
Teleći kotlet
 15.
Teleći file
 16.
Teleća rebra
 17.
Teleći šol
 18.
Teleća kolenica
 19.
Teleće grudi
 20.
Jagnjeća plećka
 21.
Jagnjeći kotlet
 22.
Jagnjeći but
 23.
Svinjski vrat
 24.
Svinjska plećka
 25.
Kremenadla
 26.
Svinjski file
 27.
Svinjska rebra
 28.
Svinjska trbušina
 29.
Svinjska kolenica
 30.
Svinjski šol
 31.
Svinjski frikando
 32.
Pileće grudi
 33.
Pileći batak i karabatak
 34.
Ćureće grudi

III deo
Upustvo za pisanje i slanje rada

Rad poslati do 7.1.2018. godine na e-mail: profnikolaskeledzija@gmail.com

Radovi poslati nakon ovog roka neće biti prihvaćeni.
Nakon slanja rada neće biti prihvaćene nikakve dopune ni ispravke.
Rad koji je poslat u telu maila neće biti prihvaćen.

Rad koji je poslat u neadekvatnom formatu, bez odgovarajuće ekstenzije, neadekvatno formirmatiran, imenovan i nepotpisan je neće biti prihvaćen.

Neprihvaćeni radovi biće negativno ocenjeni.

Prilikom slanja rada e-mailom u naslovu maila (subject) napisati prvo ime i prezime, razred i odeljenje i redni broj u dnevniku.

Primer naslova (subject)
Petar Petrović IV-8 23

Rad dostaviti u PDF ili microsoft word dokumentu.

U nazivu dokumenta upisati prvo datum postavke zadatka u ovom slučaju je 19.12.2017. a potom prezime, ime, razred i odeljenje.

Primer naziva dokumenta

19.12.2017. Petrović Petar IV8

Stranice formatirati tako da su u A4 formatu.

Obavezno otkucati u fontu Times New Roman.

Rad možete pisati ćiriličnim ili latiničnim pismom, uz obaveznu upotrebu svih dijakritika (č, ć, ž, đ) ukoliko rad kucate latinicom.

Tekst treba da ima uvučene paragrafe i da bude poravnat po marginama sa obe strane.

Svaka stranica treba da ima svoj broj, u središnjem delu u dnu stranice.

Koristite osnovni tip slova, a ukoliko želite nešto posebno da naglasite, koristite kurziv
(italik). Veličina slova je 12, dok su veličine slova naslova 16 a podnaslova 14.

Prilikom pisanja obratiti pažnju na pravopis. Upotreba slenga (žargona) u pisanju rada nije dopuštena.

Na početku rada u gornjem levom uglu upisati ime prezime razred i odeljenje i redni broj u dnevniku.

Na pitanja odgovarati po redu tako što se upiše redni broj pitanja a u produžetku i postavljeno pitanje. Ispod njega upisati odgovor.

Primer
1.       Šta označava terminološki izraz bardirati?

Bardirati označava kada se meso, perad i sl. obloži režnjevima slanine kako bi se pečenje zaštitilo od suvišne toplote odnosno od sušenja.

Prilikom pisanja recepata prvo napisati naziv jela, ispod napisati za koliko je osoba.
Sastojke sa normativom pisati jedne ispod drugih. 
Obavezno navesti jedinicu mere u normativu.
Prilikom pisanja načina rada maksimalno koristiti gastronomsku terminologiju.

Primer za pisanje recepta.

Paradajz salata
Za 10 osoba

Sastojci
1kg paradajza / lionez
50 gr crnog luka / brinoaz
30 ml maslinovog ulja
¼ persunovog lista / chiffonade
So po ukusu

Način rada
Isečeni paradajz složiti na deset tanjira i posoliti.
Preko staviti isečeni crni luk.
Glazirati sa maslinovim uljem.
Dekorisati sa peršunovim lišćem.

Obavezno navesti izvor - referencu odakle su preuzeti recepti.


Rok za dostavu rada je 7.1.2018. 

Rad dostaviti na e-mail     profnikolaskeledzija@gmail.com 

III-6 prvi zadatak postavljen 20.12.2017. rok za dostavu 10.1.2018.

III6 prvi zadatak postavljen 20.12.2017. rok za dostavu 10.1.2018.

Zadatak postavljen 20.12.2017. 
Rok za predaju 10.1.2018.
Rad poslati na e-mail:  profnikolaskeledzija@gmail.com ili dostaviti otkucanog.


Obavezno pažljivo pročitati ceo tekst, posebno obratiti pažnju na upustvo u II delu.

I deo
Odgovoriti na postavljena pitanja po redu.

1.     Kako su podeljenje poslastice? Nabroj vrste.
2.     Kako su podeljene sirovine u pekarstvu i poslastičarstvu prema fizičko –hemijskim osobinama i ulozi?
3.     Navedi osnovne sirovine u pekarstvu i poslastičarstvu?
4.     Koja je uloga masti i ulja u poslatičarstvu?
5.     Izvrši podelu voća i navedi po par prestavnika za svaku grupu?
6.     Navedi stadijume kuvanja šećernih sirupa (naziv i temperature)?
7.     Nabroj vrste u kojim oblicima se mleko može naći na tržištu?
8.     Šta su poslastičarski prelivi i pokrivke i koja je njihova uloga prilikom izrade poslastica?
9.     Koja je razlika između slabog i jakog lajtera?
10. Navedite vrste poslastičarskih obloga / pokrivki ?
11. Šta je fondan?
12. Šta je puter krem i koje vrste poznajete?
13. Navedi vrste coustard krema?
14. Navedi vrste puter krema?
15. Od kojih se sastojaka priprema ganache krem i navedi vrste ganache krema?
16. Navedi vrste museva?
17. Navedi vrste voćnih kremova?
18. Od kojih se sastojaka priprema mareng?
19. Koja je razlika između italijanskog i francuskog marenga?
20. Koji su sastojci potrebni za pripremu brantajg mase?
21. Napiši tri recepta za tortu po svom izboru?
22. Napiši jedan recept po svom izboru za rolat?
23. Napiši jedan recept po svom izboru za minjone?
24. Napiši jedan recept po svom izboru za posnu hladnu poslasticu?

II deo
Upustvo za pisanje i slanje rada

Rad poslati na e-mail: profnikolaskeledzija@gmail.com ili dostaviti otkucanog do 10.1.2018.

Radovi poslati nakon ovog roka neće biti prihvaćeni.
Nakon slanja rada neće biti prihvaćene nikakve dopune ni ispravke.
Rad koji je poslat u telu maila neće biti prihvaćen.

Rad koji je poslat u neadekvatnom formatu, bez odgovarajuće ekstenzije, neadekvatno formirmatiran, imenovan i nepotpisan je neće biti prihvaćen.

Neprihvaćeni radovi biće negativno ocenjeni.

Prilikom slanja rada e-mailom u naslovu maila (subject) napisati prvo ime i prezime, razred i odeljenje i redni broj u dnevniku.

Primer naslova (subject)
Petar Petrović IV-8 23

Rad dostaviti u PDF ili microsoft word dokumentu.

U nazivu dokumenta upisati prvo datum postavke zadatka u ovom slučaju je 20.12.2017. a potom prezime, ime, razred i odeljenje.

Primer naziva dokumenta
20.12.2017. Petrović Petar IV8


Stranice formatirati tako da su u A4 formatu.

Obavezno otkucati u fontu Times New Roman.

Rad možete pisati ćiriličnim ili latiničnim pismom, uz obaveznu upotrebu svih dijakritika (č, ć, ž, đ) ukoliko rad kucate latinicom.

Tekst treba da ima uvučene paragrafe i da bude poravnat po marginama sa obe strane.

Svaka stranica treba da ima svoj broj, u središnjem delu u dnu stranice.

Koristite osnovni tip slova, a ukoliko želite nešto posebno da naglasite, koristite kurziv
(italik). Veličina slova je 12, dok su veličine slova naslova 16 a podnaslova 14.

Prilikom pisanja obratiti pažnju na pravopis. Upotreba slenga (žargona) u pisanju rada nije dopuštena.

Na početku rada u gornjem levom uglu upisati ime prezime razred i odeljenje i redni broj u dnevniku.

Na pitanja odgovarati po redu tako što se upiše redni broj pitanja a u produžetku i postavljeno pitanje. Ispod njega upisati odgovor.

Primer
1.       Šta označava terminološki izraz bardirati?

Bardirati označava kada se meso, perad i sl. obloži režnjevima slanine kako bi se pečenje zaštitilo od suvišne toplote odnosno od sušenja.

Prilikom pisanja recepata prvo napisati naziv jela, ispod napisati za koliko je osoba.
Sastojke sa normativom pisati jedne ispod drugih. 
Obavezno navesti jedinicu mere u normativu.
Prilikom pisanja načina rada maksimalno koristiti gastronomsku terminologiju.

Primer za pisanje recepta.

Paradajz salata
Za 10 osoba

Sastojci
1kg paradajza / lionez
50 gr crnog luka / brinoaz
30 ml maslinovog ulja
¼ persunovog lista / chiffonade
So po ukusu

Način rada
Isečeni paradajz složiti na deset tanjira i posoliti.
Preko staviti isečeni crni luk.
Glazirati sa maslinovim uljem.
Dekorisati sa peršunovim lišćem.

Obavezno navesti izvor - referencu odakle su preuzeti recepti.


Rok za dostavu rada je 10.1.2018.

Rad dostaviti na e-mail profnikolaskeledzija@gmail.com ili otkucan na času.